2-MORROW
služby pre digital marketingové komunikácie
web 2008
produkcia
kontakt
Naša spoločnosť sa zaoberá komplexnými službami v oblasti digitálneho marketingu. Pod digitálnym marketingom chápeme tvorbu aj merateľných komunikácií–odkazov vysielaných prostredníctvom internetu, mobilných alebo audio–video vizuálnych zariadení k cieľovým skupinám. Zaoberáme sa nielen tvorbou vizuálnych odkazov, ale aj návrhom nástrojov pre sprostredkovanie vizuálnych odkazov cieľovej skupine.

Pri tvorbe komunikácií–odkazov uvažujeme nielen esteticky (Pro UI), ale aj silne logicky (Pro UX). Našim základným pilierom kvalitného Pro UI a Pro UX je citlivá analýza cieľovej skupiny. Vytvárame dômyselné AB/AB analýzy, ktoré narozdiel od jednoduchých A/B testov, zobrazia hlavne  kľúčové vlastnosti, ktorými nás sú vkus a potreby cieľovej skupiny, alebo vkus a potreby jednotlivcov v skupinách.

V segmente digitálnej tvorby pôsobíme od roku 2000 pod názvom BlueLAYERS studio. Pre pozitívny rast sme sa rozhodli v roku 2007 pretransformovať firmu do právnej formy – spoločnosť s ručením obmedzeným pod novým názvom 2-morrow, s.r.o.
Produkcia
tvorba web stránok, portálov a automatizovaných serverových aplikácií 
tvorba audio–video vizuálneho obsahu (tv spoty, rádio spoty, a pod.)
kompletné vypracovanie firemnej identity, stratégie, vízie, nápadov (od tvorby loga, web stránok, e-mailových komunikácií, zákazníckych životných cyklov, firemných procesov, a pod. )
návrh a realizácia digitálnych startup vízií do reálnych prototypov – návrh hardwérových a softwérových simulácií pre investorov, alebo menežment firmy (z najúspešnejšich projektov – TUNNE BOX)
Nástroje
Pri práci využívame najmodernejšie softwerové a hardwerové nástroje od svetových renomovaných značiek akými sú Adobe, Maxon, MailChimp, Webflow, DJI, Nikon, Apple a veľa ďalších. Od spoločnosti Adobe máme zakúpených viac ako 10 softwérových nástrojov. Z tých najpoužívanejších spomenieme Adobe Flash, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign a obľúbený Adobe After Effects.
Kontaktné údaje
2-morrow, s.r.o.
Kravany 113
05918 Kravany
Slovenská republika

IČO: 36839523
DIČ: 2022457635
IČ DPH: SK2022457635

IBAN: SK8711000000002626136101
SWIFT: TATR SK BX

Spoločnosť je zapísana v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro vo vložke číslo 19163/P.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Všeobecné obchodné podmienky